Om oss

Dette er et filmprosjekt om universell utforming. Det er mange oppfatninger om dette temaet, men det vi forsøker her er å fortelle noen historier om universell utforming og betydningen dette har for folk flest. Ofte vil universelt utformete løsninger som blir utviklet og laget for ulike målgrupper også ha en positiv betydning for langt flere.  Derfor har vi kalt prosjektet «Nødvendig for noen – bra for alle».   

Idè og produksjon:
Sanden Media:

Livar Hølland, prosjektleder
Brita Sørli Jærnes, regi
Håvard Bekkestad, foto og klipp
Odd Henning Gilje, regi, foto og klipp
Jon Magnus Dahl, produksjon

Prosjektet er produsert med støtte fra
BUFDIR / Deltasenteret