En litt sliten park på Frogner i Oslo fikk nytt liv da Oslo kommune gikk i gang med en oppgradering som tok hensyn til mange grupper. Nå brukes parken av både unge og eldre, og er blitt en viktig grønn lunge i bydelen.