Universell utforming handler ikke alltid om fysiske tiltak. For mennesker med demens og andre former for kognitiv svikt, kan hverdagen bli bedre hvis mennesker de omgås har litt kunnskap om hva som skal til for å komme dem i møte på en god måte. Dette har de tatt konsekvensen av i Sandnes kommune.