Trafikkskilt og infotavler er til liten nytte når man er synshemmet og skal prøve å finne ut når og hvor neste buss går, med mindre infotavlen er laget på en måte som gjør at den kan leses av alle – også de som må bruke andre sanser en synet for å finne frem!