Å ta hensyn til universell utforming når man skal bygge nytt, trenger ikke gjøre prosjektet mindre attraktivt. Da landskapsarkitektene i Østengen & Bergo skulle fornye det lille området kalt Schandorffs Plass i Oslo, var tanken om universell utforming en naturlig av prosessen.