Det er ikke gjort mye forskning på universell utforming i forhold til mennesker med demens og kognitiv svikt. Når Nasjonalforeningen for folkehelsen har tatt tak i dette, har det vært viktig å finne ut hvilke utfordringer som finnes i det offentlige rom for mennesker med demens. En viktig del av dette kartleggingsarbeidet har vært å gå på tur!