Store bygninger kan være krevende å finne frem i, særlig hvis du har nedsatt syn. Oslo S er et slikt sted. Ingvild, fra Universell Utforming as, viser oss noe av det som er gjort for å gjøre Oslo S tilgjengelig for alle!