Det er vanskelig å se inn en glasskule hva fremtiden vil bringe, også når det gjelder universell utforming. Men noen av dem som jobber med universell utforming til daglig, har likevel noen tanker og ideér om hvor veien vil gå!